Kim jest kierownik budowy?

kierownik budowy

Kim jest kierownik budowy? Mianowicie osobą, na której barkach na pewno spoczywa wielka odpowiedzialność, jednocześnie pełni nader ważną rolę w procesie budowy, a co za tym idzie jest osobą funkcyjną do dbania o adekwatny przebieg całej inwestycji oraz prac budowlanych zgodnie z ich swoistym przeznaczeniem, podobnie jak i samą dokumentacją. Oczywiście to kierownik budowy odpowiada…