Wycena dużej inwestycji budowlanej

Branża budowlana to nie tylko budowanie mieszkań. Nader wiele inwestycji budowlanych przeprowadzanych jest na zlecenia osób prawnych, wśród których do nadzwyczaj ekskluzywnych klientów zalicza się urzędy administracji lokalnej oraz użyteczności społecznej. Ich środki materialne wyłożone na obiekty budowlane, których zbudowanie zamierzają powierzyć, pochodzą zwykle z budżetu państwa lub różnych dotacji (w tym pokrywanych przez Unię…