Budowa

Kim jest kierownik budowy?

kierownik budowy

Kim jest kierownik budowy? Mianowicie osobą, na której barkach na pewno spoczywa wielka odpowiedzialność, jednocześnie pełni nader ważną rolę w procesie budowy, a co za tym idzie jest osobą funkcyjną do dbania o adekwatny przebieg całej inwestycji oraz prac budowlanych zgodnie z ich swoistym przeznaczeniem, podobnie jak i samą dokumentacją. Oczywiście to kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo oraz zgodność prac prowadzonych w aspekcie projektu budowlanego, wszystkich zagadnień technicznych czy konstrukcyjnych, jednocześnie reaguje w sytuacji gdy coś nie idzie zgodnie z takim właśnie planem działania.

Kierownik budowy jest osobą wyznaczoną przez inwestora do bezpośredniego, czasochłonnego oraz niezbędnego nadzorowania budowy, ewentualnie obsługi jej w najbardziej optymalny do tego sposób. Jak najbardziej kierownik budowy ma jasno sprecyzowane obowiązki a przy tym uprawnienia, by obserwować cały zakres działań prowadzonych w ramach konkretnych prac czy inwestycji budowlanej, co za tym idzie nadzorować ich poprawne wykonanie. W innej sytuacji kierownik budowy ma najzwyczajniej w świecie je wstrzymać, zareagować na wszystkie powstałe w tej sytuacji nieprawidłowości, a nawet poinformować inwestora o takim właśnie zdarzeniu.

Jest on bezpośrednio wskazanym do takiego zadania osobą, której wszyscy wykonujący prace budowlane w danym miejscu muszą się słuchać a co najważniejsze reagować na wszystkie jego polecenia. Kierownik budowy jest kimś, kto uczestniczy w wykonywaniu inwestycji budowlanych od początku do samego końca, nadzór budowlany to coś co spoczywa na jego barkach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *