Nakło Śląskie

Kilka słów o miejscowości, w której mieszkam.

Herb Nakła ŚląskiegoNakło Śląskie to wieś położona w gminie Świerklaniec, w powiecie tarnogórskim, na Górnym Śląsku, która dziś liczy niecałe 4 tys. mieszkańców. Nakło zostało założone w XV w., a w roku 1695 weszło w skład majątku rodziny von Donnersmarck zasłużonej następnie w rozwoju śląskiego przemysłu. Już od XVI w. funkcjonowała tutaj (podobnie jak w sąsiednich Tarnowskich Górach) działalność górnicza związana z wydobyciem rud srebra i ołowiu, a następnie także rud żelaza. Pozostałością po górniczej historii są nadal dwa stawy.

Rodzina von Donnersmarck wniosła istotny wkład w rozwój Nakła. Takie budowle jak zabytkowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, dom opieki (dawniej Dom Sierot prowadzony przez siostry Boromeuszki) czy wreszcie zabytkowy pałac otoczony osiemnastohektarowym parkiem powstały z inicjatywy von Donnersmarcków.

Nakło Śląskie to zaciszna miejscowość w bliskim sąsiedztwie GOPu, idealna dla ludzi, którzy nie lubią zbytniego tłoku dużych miast, a przy tym potrzebujących szybkiego dojazdu do pracy w Tarnowskich Górach, Bytomiu czy w Katowicach.